CV for biskop Steen Skovsgaard

PhD marts 2022 på afhandlingen: Mellem frygt og glæde. Om dommedag i islam og kristendom (ProRex Forlag)

PhD-studerende Aarhus Universitet 2017-2021

Biskop for Lolland-Falsters Stift 1. sep. 2005 - 1. sept. 2017

Tilsynsførende biskop for DSUK's oversøiske menigheder 2007 - 2017

Sognepræst i Gellerup Sogn fra 1979-2005

Provst for Århus Vestre Provsti 1997-2005

Konstitueret sognepræst i Klaksvik, Færøerne 1988-1989

Tilknyttet Århus Kommunehospital gynækologisk afdeling som hospitalspræst 1984-88

Stiftspræst vedr. islam og kristendom 1995-2000

Næstformand for stiftsudvalget vedr. det mellemkirkelige arbejde i Århus Stift 1993-97

Formand for stiftsudvalget vedr. islam og kristendom i Århus Stift 1995-1999

Medlem af kirke-skoleudvalget i Århus Kommune 1992-94

Formand for Gjellerupskolens skolebestyrelse 1990-94

Initiativtager til oprettelse af den kristne friskole “Egebakkeskolen” Århus Vest 1994-95

Formand for Egebakkeskolens støtteforening 1994-95

Initiativtager til oprettelse af Gellerup Kirkes venskabsmenigheder i Tyskland og Nigeria

Initiativtager til og leder af Gellerup Kirkes kirkehøjskole 1993-2005

Redaktør af Gellerup Kirkeblad 1980-2003

Medlem af diverse forkyndelsesudvalg o.l. under FDF/FPF og KFUM/K 1979-1986

Sekretær for Kirketjenesten i Danmark 1975-77

Leder af Theologisk Oratoriums præstegruppe i Østjysk Satrapi 1979-1989

Leder af Theologisk Oratorium 1999-2012

Formand for Gellerupparkens Nødtjeneste 1978-1987

Formand for Cirkus Tværs Gellerup 1989-91 og 1996-1997

Leder af Evangelisk Alliance i Århus fra 2000-2003

Initiativtager til og formand for KIVIK – Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom 2001-2005

 

Bestyrelsesposter:

Formand for Refugiet Lolland-Falster

Formand for Monradselskabet 2012

Dialogcenterets bestyrelse 2010-2011

Mission Afrikas bestyrelse 2009-2012

IT-styregruppen 2007-2011

Folkekirken.dk formand 2008-2011

DSUK's bestyrelse 2007-

Sjællands Kirkemusikskole 2005-

Selskabet for kirkelig kunst 2009-

Nykøbing F. Klosterbestyrelse 2005-

Sønderskovhjemmets bestyrelse 2005-

Strandkirkekommiteen 2005-

Svanevig Hospice støtteforening 2007-09

Landsforeningens mod Angst præsidium 2008-

Ambassadør for Kræftens bekæmpelse 2008-

Fuglsangsfondens bestyrelse 2005-

Refugiet Lolland-Falsters bestyrelse 2009-

Trankebarfondet formand 2008-2011

 

Undervist følgende steder:

Kateketik (konfirmandundervisning) på pastoralseminariet 1986-87

Religion og åndelig omsorg på sygeplejeskolerne i Århus 1984-1997

Undervist i Islam og kristendom, religionsmøde, New Age o.a. på Teologi for Lægfolk, flygtningehjælpens sprogskole, Århus kommunes Kursuscenter, Ergoterapeutskolen, Social- og sundhedsskolen, Jysk pædagogseminar, diverse kirkehøjskoler, aftenskoler, højskoler, folkeskoler, gymnasier o.l.

 

Deltaget i flg. kurser og konferencer:

Familie- og socialret. Den sociale højskole 1981

Socialetik på Præstehøjskolen, Løgumkloster 1986

”Vitaminer for ledere”. Lederkursus på Trinity 1996 for kristne ledere ved Kai Svendsen

Kurser i islam og religionsmøde i London i 1994 (IISIC) og 1995 (All Nations)

Konference og kursus i Söräker, Sverige 1991 om storbymission arr. af det lutherske verdensforbund

Helsingfors 1994: Konference om mission

Sarajevo: Konference om islam i Europa som repræsentant for Det mellemkirkelige Råd, 2001

Oslo 2004: Religion og samfund

Moskva 2005: islam i Europa med Journees d'Arras

 

Studierejser:

Ægypten: Den koptiske kirke 1975

Tyrkiet: Kulturmøde og islam 1993

Chicago i forbindelse med studieorlov 1993

Israel: Kultur- og religionsmøde 1998 og 1999

Berlin: Religionsmøde med muslimer/moske 2000

Tanzania: 2002

Malmø: Studietur til Rosengården 2003

Studierejse: Tyskland, Frankring, Spanien, Ceuta (Marocco) og Portugal i forbindelse med studieorlov 2003

Færøerne: Menighedstur for Harlev/Framlev sogne, Århus Vestre Provsti, 2004

 

Udgivelser:

Sjæleskat – Gamle ord til nye tider. Udklip fra Chr. Scrivers ”Sjæleskat”. 2015

De bedste bibelhistorier. Kristeligt Dagblads Forlag 2014

Giv mig en tanke. ProRex Forlag 2020

Mellem frygt og glæde. Dommedag i islam og kristendom. ProRex Forlag 2022 (PhD afhandling)

 

Hvad var det dog der skete! - års- og afskedsberetning juni 2017 (LF-stift)

 

Sjæleskat 2015– citater af Chr. Scriver

 

De bedste bibelhistorier 2014 – en børnebibel på Kristeligt Dagblads forlag

 

Monrad – et indblik i biskop D.G.Monrads liv og tanker 2013 (Monradselskabet)

 

Hvad mener I? - oplæg til samtaler om menighedens liv og vækst (2012) LF-stift

 

Bøn - en indføring i bønnens univers (2012) Bibelselskabet

 

Bispegården i Nykøbing F - et hus med liv og sjæl (2011)

 

Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift. Tanker og indtryk fra visitter 2006

 

Hjælp - jeg skal døbes. (Religionspædagogisk forlag 2005)

 

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? (Unitas 2004)

 

Det bedste er Gud! – et konfirmandmateriale for psykisk og fysisk udviklingshæmmede (Aros Underviser 2004)

 

De fremmede har I altid hos jer - om kulturmødets udfordringer (Unitas 1994)

 

Redigeret og skrevet bidrag til bogen: Kristendom-islam. En mosaik fra Stiftsudvalget vedr. islam-kristendom (1999)

 

Lykke til (konfirmandpjece Unitas 1987)

 

Guds almagt og det ondes problem (Teol Tryk 1977)

 

Tilbeder muslimer og kristne den samme Gud o.a. (oversættelse 1996)

 

Pjecer om islam og kristendom: ”Hvorfor faster Jesu disciple ikke?” ”Hjælp min datter vil konvertere til islam”

 

Bidragyder til flg.: Luther stærke sager! (Lose 2017) Store ord i nyt format, (Unitas 2002), artikler til Århus Stiftsårbog (1994) og Årsskrift for selskabet til Støtte for Pakistans Kirke (1996). Bidragyder til færøsk prædikensamling beregnet til brug ved degnegudstjenester, (2003). Kirkelige vielser af homoseksuelle. (Kroghs Forlag 2006). Udfordringer til folkekirken. Antologi, (udg. af Den danske Præsteforening 2005.)

 

Vundet essaykonkurrence udskrevet af Præsteforeningens Blad 2004: ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?”

 

Skrevet diverse kronikker og artikler om etiske og religiøse emner, skole og samfundsforhold, new age, islam o.a.

 

Personligt:

Gift i 1974 med socialrådgiver Susanne Skovsgaard. Har sammen 4 børn: Jakob (f. 1977), Lea (f. 1980), Anders (f. 1983) og Kristian (f. 1987)

Fritidsinteresser: lystfiskeri, gymnastik, jagt, cykling

 

Aarslev Møllevej 5 A

8220 Brabrand

tlf: 20415311

mail: ssk@km.dk