Følgende foredrag tilbydes til en pris a kr 6.000,- plus kørsel:

Fra min tid som biskop
Steen Skovsgaard var fra 2005-2017 biskop i Lolland-Falsters Stift. Det var en tid med store og afgørende begivenheder både i kirken og ude i verden. Der var Muhammed-krisen, hvor Steen Skovsgaard var en del af den delegation, der af Udenrigsministeriet blev sendt til Cairo i en ”fredsmission”. Der var indførelse af vielse af homoseksuelle, hvor han var én af de to biskopper, der valgte at sige nej til et sådant ægteskab, og der var en dommedagsdebat, som Steen Skovsgaard startede ved at give et interview om klimaforandringerne og de sidste tider.

Indtryk fra 43 års præstetjeneste
Steen Skovsgaard har været præst i Gellerup Kirke i 26 år, præst på Færøerne i 1988-89, biskop i Lolland-Falsters Stift fra 2005-2017 og endelig phd-studerende på Aarhus Universitet i 2017-2021. I et personligt foredrag vil Steen Skovsgaard i ord og billeder fortælle om nogle af de mange og meget forskellige oplevelser, han har haft i præstetjenesten. Fra varmestuen i Aarhus, hvor han blev sat på plads af en af brugerne, til taffel ved Dronningen, hvor han manglede den rette påklædning og et grindedrab samt en helt speciel julegudstjeneste på Færøerne. Endelig vil Steen Skovsgaard fortælle om, hvordan det var at slutte karrieren som phd-studerende på Aarhus Universitet 50 år efter, at han påbegyndte teologistudiet samme sted.

Hvem var biskop D.G. Monrad?
D.G. Monrad (1811-1887) var og er stadig en meget omstridt person. De fleste vil måske huske ham som den politiker og konseilspræsident, der i høj grad var medvirkende til, at Danmark tabte krigen i 1864. Monrad kaldes også for Grundlovens far, idet han lavede udkastet til Grundloven af 1849. Færre er måske klar over, at D.G. Monrad også var præst og biskop – endda en meget markant biskop i Lolland-Falsters Stift i to perioder – i alt 21 år. Biskop Steen Skovsgaard har skrevet en bog om Monrad: ”Monrad – et indblik i biskop D.G. Monrads liv og tanker”. Med udgangspunkt i denne bog vil Steen Skovsgaard fortælle om Monrads spændende og omskiftelige livsforløb samt give nogle smagsprøver på hans tanker om forskellige teologiske spørgsmål. Ikke mindst bøn og bønnens betydning var et emne som optog Monrad igennem det meste af livet. Det er tanker som stadig er værd at lytte til og tænke over. For som Monrad selv skriver et sted: Det er undertiden godt i nutidens kampe at lade en røst fra fortiden tale. Upåvirket af øjeblikkets lidenskab udtaler den ofte sandheden renere og klarere. Steen Skovsgaard

Kan man glæde sig til dommedag?
Dommedag er normalt omgærdet med frygt og stort ubehag. Ikke alene tænker man på jordens undergang; dommen betyder også, at alle ens gerninger skal dømmes. Hvordan kan dommen da være en glædens dag? Biskop emer. og PhD. Steen Skovsgaard har i mere end 4 år studeret dommedag i islam og kristendom, og i marts 2022 forsvarede han afhandlingen: ”Mellem frygt og glæde – dommedag i islam og kristendom” (udgivet på forlaget ProRex). Heri sammenligner Steen Skovsgaard islam og kristendommens dommedagsforestillinger og peger på flere af de vigtigste begreber, der knytter sig til dommedag i de to religioner. På den baggrund når han frem til nye og spændende tolkninger og ikke mindst en vigtig teologisk begrundelse for, at kristne har lov til at se frem til dommedag uden frygt - og med fortrøstning, forventning og glæde.

Steen Skovsgaard

Aarslev Møllevej 5 A

8220 Brabrand

tlf: 20415311

mail: sskdk@outlook.dk